Psychologická ambulancia - PhDr. Emília Gajdošová, Zvolen


Psychodiagnostika

klinická diagnostika, diferenciálna diagnostika, posudzovanie pracovnej spôsobilosti

Psychoterapia

hlbinná psychoterapia, relaxačné techniky, konzultácie, poradenstvo

Súdnoznalecká činnosť

Konkurzné konania

Vyšetrenie vodičov a na zbrojné pasy